زمان نهایی تحویل پروپوزال به همراه مدارک و ملاحظات مربوطه، به گروه جهت ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه  

آن دسته از دانشجویانی که پروپوزال هایشان داوری شده ، لازم است حداکثر تا ساعت ۱۴ ، روز هفتم تیرماه (شنبه ) پس از انجام و آماده سازی فعالیت ها و مدارک ذیل ، پروپوزال هایشان را در ۲ نسخه و در فایل پلاستیکی دکمه ای تحویل گروه نمایند :
۱- انجام اصلاحات مطابق نظر داور مربوطه .
۲- تایپ اطلاعات خواسته شده در فرم الف .
۳- تایپ اطلاعات خواسته شده در فرم شماره یک و امضاء آن توسط دانشجو .
۴- تایپ اطلاعات خواسته شده در خصوص مشخصات دانشجو ، موضوع ، اساتید را

ادامه مطلب  

معرفی کتاب  

جنگ و خاطره
کتاب حاضر، به دو زبان فارسى و فرانسه دربردارنده متن‏مقالات و سخنرانیهاى میزگرد «بررسى تطبیقى ادبیات‏خاطره‏نویسى رزمندگان جنگ ایران (و عراق) و رزمندگان فرانسوى‏در جنگ جهانى اول» است که با شرکت شمارى از صاحب‏نظران ونویسندگان جنگ و با انگیزه پژوهش «اریک بوتل» درباره «شهادت‏در ادبیات جنگ» در آذرماه 1378 در تهران برگزار شد، که همراه باگزیده متن خاطرات و یادداشتهاى رزمندگان ایرانى و فرانسوى وهمچنین گزیده‏اى از متون نشریات فرا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1